inkluzijanamatre.ba

Switch to desktop Register Login

Zakoni u BiH

Bitno je napomenuti da se u proteklom periodu u Bosni i Hercegovini dogodio niz izuzetno važnih dogadjaja za inkluzivno obrazovanje. Usvojeni su brojni zakoni, konvencije i akcioni planovi, napravljena istraživanja, donijeti podzakonski akti...Spomenućemo samo neke:

•U novembru 2002. godine Entitetski ministri obrazovanja potpisali pet Obećanja građanima Bosne i Hercegovine. U dva od pet Obećanja govori se o djeci s posebnim potrebama i potrebi snimanja stanja i ispitivanja stavova obrazovnih djelatnika (predškolskih ustanova i osnovnih škola) i roditelja po pitanju inkluzivnog obrazovanja djece sa posebnim potrebama.

•U 2003.godini usvojen je Krovni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju, u kojem se u tri člana govori o uključivanju djece s posebnim potrebama u redovne osnovne i srednje škole.

•Na sjednici Vijeća ministara, 30-og septembra 2003.godine usvojena su Standardna pravila za izjednačavanje uvjeta obrazovanja i zapošljavanja za osobe sa fizičkim onesposobljenjem.

•U toku 2004.godine usvojeni su Entitetski i Kantonalni zakoni o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju u skladu sa Krovnim zakonom.

•U augustu 2005.godine usvojen je Akcioni plan o djeci sa posebnim potrebama. Ovaj dokument sadrži Izvještaj o djeci sa posebnim potrebama i probleme koji usporavaju njihovo potpuno uključenje u redovni sistem obrazovanja.

•U toku 2007. godine donesen je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju BiH u kojem se govori o uključivanju djece sa posebnim potrebama u predškolski odgoj i obrazovanje.

•Bosna i Hercegovina je 2008. godine potpisala Konvenciju UN o pravima osoba s invaliditetom (član 24 govori o obrazovanju djece)

•Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementacije 2008- 2015 usvojen 2008 godine i u njemu se spominju specifični ciljevi koji se odnose na inkluziju.